Źródło:Internet
Źródło:Bartosz A.:Tarnowskie Judaica. Wnętrze Synagogi Starej w Tarnowie z około 1870 roku