Źródło:Internet
Źródło:Internet
Źródło:Internet
Plan Tarnowa z 1966 r.
Plan Tarnowa z 1796 r..
Plan Tarnowa z 1848 r.
Źródło:Internet
Źródło:Internet
Źródło: Youtube - Tarnowskie Mury Miejskie cz.3 na www.iUlotka.pl.: Słynne Tarnowskie Barkoleum, ściana północna placu, obok nieistniejącej kamienicy.